Магістр - освітній ступінь, який отримують у вищому навчальному закладі в результаті успішного виконання здобувачем (бакалавром) відповідної програми. Обсяг програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС.

На навчання для здобуття ступеня магістра на перший рік до ОНУ приймаються іноземні громадяни та особи без громадянства, які здобули ступень "Бакалавр" у ВНЗ України або приїхали до України та мають іноземні документи про освіту, що відповідають освітньому ступеню бакалавра.

 

Перелік спеціальностей і вартість навчання

Правила вступу

Термін навчання