Програми іспитів

 вступ 2023

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ АБІТУРІЕНТІВ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА (МАГІСТРА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ)

Освітній рівень – БАКАЛАВР

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

 НАЗВА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ

(014) Середня освіта

Біологія та здоров’я людини

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

                  

УКРАЇНСЬКА МОВА як іноземна

МАТЕМАТИКА

 НА ВИБІР (одна дисципліна):

 - Історія України

 - Іноземна мова

 - Біологія

 - Фізика

 - Хімія

(014) Середня освіта

Географія
 Середня освіта (Географія)

УКРАЇНСЬКА МОВА як іноземна

МАТЕМАТИКА

 НА ВИБІР (одна дисципліна):

 - Історія України

 - Іноземна мова

 - Біологія

 - Фізика

 - Хімія

(014) Середня освіта

Хімія

 Середня освіта (Хімія)

УКРАЇНСЬКА МОВА як іноземна

МАТЕМАТИКА

 НА ВИБІР (одна дисципліна):

 - Історія України

 - Іноземна мова

 - Біологія

 - Фізика

 - Хімія

(032) Історія та археологія

 Історія та археологія

УКРАЇНСЬКА МОВА як іноземна

МАТЕМАТИКА

 НА ВИБІР (одна дисципліна):

 - Історія України

 - Іноземна мова

 - Біологія

 - Фізика

 - Хімія

(033) Філософія

 Філософія

УКРАЇНСЬКА МОВА як іноземна

МАТЕМАТИКА

 НА ВИБІР (одна дисципліна):

 - Історія України

 - Іноземна мова

 - Біологія

 - Фізика

 - Хімія

(034) Культурологія

 Культурологія

УКРАЇНСЬКА МОВА як іноземна

МАТЕМАТИКА

 НА ВИБІР (одна дисципліна):

 - Історія України

 - Іноземна мова

 - Біологія

 - Фізика

 - Хімія

(035) Філологія

германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

УКРАЇНСЬКА МОВА як іноземна

МАТЕМАТИКА

 НА ВИБІР (одна дисципліна):

 - Історія України

 - Іноземна мова

 - Біологія

 - Фізика

 - Хімія

(035) Філологія

германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

 Переклад

УКРАЇНСЬКА МОВА як іноземна

МАТЕМАТИКА

 НА ВИБІР (одна дисципліна):

 - Історія України

 - Іноземна мова

 - Біологія

 - Фізика

 - Хімія

(035) Філологія

германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

 Переклад з англійської мови та другої іноземної українською

УКРАЇНСЬКА МОВА як іноземна

МАТЕМАТИКА

 НА ВИБІР (одна дисципліна):

 - Історія України

 - Іноземна мова

 - Біологія

 - Фізика

 - Хімія

(035) Філологія

германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька

 германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька

УКРАЇНСЬКА МОВА як іноземна

МАТЕМАТИКА

 НА ВИБІР (одна дисципліна):

 - Історія України

 - Іноземна мова

 - Біологія

 - Фізика

 - Хімія

(035) Філологія

прикладна лінгвістика

 Прикладна лінгвістика

УКРАЇНСЬКА МОВА як іноземна

МАТЕМАТИКА

 НА ВИБІР (одна дисципліна):

 - Історія України

 - Іноземна мова

 - Біологія

 - Фізика

 - Хімія

(035) Філологія

романські мови та літератури (переклад включно), перша - іспанська

 романські мови та літератури (переклад включно), перша - іспанська

УКРАЇНСЬКА МОВА як іноземна

МАТЕМАТИКА

 НА ВИБІР (одна дисципліна):

 - Історія України

 - Іноземна мова

 - Біологія

 - Фізика

 - Хімія

(035) Філологія

романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька

 романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька

УКРАЇНСЬКА МОВА як іноземна

МАТЕМАТИКА

 НА ВИБІР (одна дисципліна):

 - Історія України

 - Іноземна мова

 - Біологія

 - Фізика

 - Хімія

072

Фінанси, банківська справа та страхування

(035) Філологія

слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - болгарська

УКРАЇНСЬКА МОВА як іноземна

МАТЕМАТИКА

 НА ВИБІР (одна дисципліна):

 - Історія України

 - Іноземна мова

 - Біологія

 - Фізика

 - Хімія

(035) Філологія

українська мова та література

 українська мова та література

УКРАЇНСЬКА МОВА як іноземна

МАТЕМАТИКА

 НА ВИБІР (одна дисципліна):

 - Історія України

 - Іноземна мова

 - Біологія

 - Фізика

 - Хімія

(052) Політологія

 Політологія

УКРАЇНСЬКА МОВА як іноземна

МАТЕМАТИКА

 НА ВИБІР (одна дисципліна):

 - Історія України

 - Іноземна мова

 - Біологія

 - Фізика

 - Хімія

(053) Психологія

 Психологія

УКРАЇНСЬКА МОВА як іноземна

МАТЕМАТИКА

 НА ВИБІР (одна дисципліна):

 - Історія України

 - Іноземна мова

 - Біологія

 - Фізика

 - Хімія

(061) Журналістика

Журналістика

УКРАЇНСЬКА МОВА як іноземна

МАТЕМАТИКА

 НА ВИБІР (одна дисципліна):

 - Історія України

 - Іноземна мова

 - Біологія

 - Фізика

 - Хімія

(061) Журналістика

 Журналістика

УКРАЇНСЬКА МОВА як іноземна

МАТЕМАТИКА

 НА ВИБІР (одна дисципліна):

 - Історія України

 - Іноземна мова

 - Біологія

 - Фізика

 - Хімія

(071) Облік і оподаткування

 Облік і оподаткування

УКРАЇНСЬКА МОВА як іноземна

МАТЕМАТИКА

 НА ВИБІР (одна дисципліна):

 - Історія України

 - Іноземна мова

 - Біологія

 - Фізика

 - Хімія

(071) Облік і оподаткування

 Облік, митна справа і оподаткування

УКРАЇНСЬКА МОВА як іноземна

МАТЕМАТИКА

 НА ВИБІР (одна дисципліна):

 - Історія України

 - Іноземна мова

 - Біологія

 - Фізика

 - Хімія

(072) Фінанси, банківська справа та страхування

 Фінанси, банківська справа та страхування

УКРАЇНСЬКА МОВА як іноземна

МАТЕМАТИКА

 НА ВИБІР (одна дисципліна):

 - Історія України

 - Іноземна мова

 - Біологія

 - Фізика

 - Хімія

(073) Менеджмент

 Менеджмент

УКРАЇНСЬКА МОВА як іноземна

МАТЕМАТИКА

 НА ВИБІР (одна дисципліна):

 - Історія України

 - Іноземна мова

 - Біологія

 - Фізика

 - Хімія

(081) Право

 Право

УКРАЇНСЬКА МОВА як іноземна

МАТЕМАТИКА

 НА ВИБІР (одна дисципліна):

 - Історія України

 - Іноземна мова

 - Біологія

 - Фізика

 - Хімія

(091) Біологія

 Біологія

УКРАЇНСЬКА МОВА як іноземна

МАТЕМАТИКА

 НА ВИБІР (одна дисципліна):

 - Історія України

 - Іноземна мова

 - Біологія

 - Фізика

 - Хімія

(102) Хімія

 Фармацевтична хімія

УКРАЇНСЬКА МОВА як іноземна

МАТЕМАТИКА

 НА ВИБІР (одна дисципліна):

 - Історія України

 - Іноземна мова

 - Біологія

 - Фізика

 - Хімія

(102) Хімія

 Хімія

УКРАЇНСЬКА МОВА як іноземна

МАТЕМАТИКА

 НА ВИБІР (одна дисципліна):

 - Історія України

 - Іноземна мова

 - Біологія

 - Фізика

 - Хімія

(103) Науки про Землю

 Морська геологія, гідрогеологія та інженерна геологія

УКРАЇНСЬКА МОВА як іноземна

МАТЕМАТИКА

 НА ВИБІР (одна дисципліна):

 - Історія України

 - Іноземна мова

 - Біологія

 - Фізика

 - Хімія

(103) Науки про Землю

 Науки про Землю

УКРАЇНСЬКА МОВА як іноземна

МАТЕМАТИКА

 НА ВИБІР (одна дисципліна):

 - Історія України

 - Іноземна мова

 - Біологія

 - Фізика

 - Хімія

(104) Фізика та астрономія

 Фізика та астрономія

УКРАЇНСЬКА МОВА як іноземна

МАТЕМАТИКА

 НА ВИБІР (одна дисципліна):

 - Історія України

 - Іноземна мова

 - Біологія

 - Фізика

 - Хімія

(105) Прикладна фізика та наноматеріали

 Прикладна фізика та наноматеріали

УКРАЇНСЬКА МОВА як іноземна

МАТЕМАТИКА

 НА ВИБІР (одна дисципліна):

 - Історія України

 - Іноземна мова

 - Біологія

 - Фізика

 - Хімія

(106) Географія

 Географічні основи менеджменту природокористування та регіонального і муніципального розвитку

УКРАЇНСЬКА МОВА як іноземна

МАТЕМАТИКА

 НА ВИБІР (одна дисципліна):

 - Історія України

 - Іноземна мова

 - Біологія

 - Фізика

 - Хімія

 

Освітній рівень – МАГІСТР

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

НАЗВА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ

(035) Філологія

українська мова та література

Освітньо-професійна

 українська мова та література

Іноземна мова 

Українська мова та література

(035) Філологія

прикладна лінгвістика

Освітньо-професійна

 Прикладна лінгвістика

Іноземна мова 

Прикладна лінгвістика

(035) Філологія

германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Освітньо-професійна

 германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Іноземна мова 

Англійська мова

(035) Філологія

германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Освітньо-професійна
Переклад з англійської мови та другої іноземної українською

Іноземна мова 

Англійська мова

(035) Філологія

германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька

Освітньо-професійна

 германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька

Іноземна мова 

Німецька мова

(035) Філологія

романські мови та літератури (переклад включно), перша - іспанська

Освітньо-професійна

 романські мови та літератури (переклад включно), перша - іспанська

Іноземна мова 

Іспанська мова

(035) Філологія

романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька

Освітньо-професійна

 романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька

Іноземна мова 

Французська мова

(035) Філологія

слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - болгарська

Освітньо-професійна
 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - болгарська

Іноземна мова 

Болгарська мова

(033) Філософія

Освітньо-професійна

 Філософія

Іноземна мова 

Філософія

(034) Культурологія

Освітньо-професійна

 Культурологія

Іноземна мова 

Культурологія      

(231) Соціальна робота

Освітньо-професійна

Соціальна робота

(226) Фармація, промислова фармація

Освітньо-професійна
Фармація

(242) Туризм

Освітньо-професійна
Туризм

(291) Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Освітньо-професійна

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Іноземна мова 

Міжнародні відносини

(292) Міжнародні економічні відносини

Освітньо-професійна

 Міжнародні економічні відносини

Іноземна мова 

МЕВ

(052) Політологія

Освітньо-професійна

 Політологія

Іноземна мова 

Політологія

(102) Хімія

Освітньо-професійна

 Фармацевтична хімія

Іноземна мова 

Хімія

(102) Хімія

Освітньо-професійна

Фармацевтична хімія

Іноземна мова 

Хімія

(102) Хімія

Освітньо-професійна

Хімія

Іноземна мова 

Хімія

(014) Середня освіта

Біологія та здоров’я людини

Освітньо-професійна
Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Іноземна мова 

Біологія

(091) Біологія

Освітньо-професійна

 Біологія

Іноземна мова 

Біологія

(091) Біологія

Освітньо-професійна
Мікробіологія і вірусологія

Іноземна мова 

Мікробіологія та вірусологія

(061) Журналістика

Освітньо-професійна
Журналістика

(162) Біотехнології та біоінженерія

Освітньо-професійна

 Біотехнології та біоінженерія

Іноземна мова 

Біотехнології та біоінженерія

(103) Науки про Землю

Освітньо-професійна

 Геологія

Іноземна мова 

Науки про землю

(103) Науки про Землю

Освітньо-професійна
Науки про Землю

Іноземна мова

Науки про землю

(106) Географія

Освітньо-професійна

 Географія

Іноземна мова 

Географія

(105) Прикладна фізика та наноматеріали

Освітньо-професійна

 Прикладна фізика та наноматеріали

Іноземна мова 

Прикладна фізика та наноматеріали

(104) Фізика та астрономія

Освітньо-професійна

 Фізика та астрономія

Іноземна мова 

Фізика та астрономія

(051) Економіка

Освітньо-професійна

 Економіка

Іноземна мова 

Економіка

(071) Облік і оподаткування

Освітньо-професійна

 Облік і оподаткування

Іноземна мова 

Облік та оподаткування

(072) Фінанси, банківська справа та страхування

Освітньо-професійна
Фінанси, банківська справа та страхування

(073) Менеджмент

Освітньо-професійна
Менеджмент

Іноземна мова 

Менеджмент

(081) Право

Освітньо-професійна

 Право

Іноземна мова 

Право

(111) Математика

Освітньо-професійна

Математика

Іноземна мова 

Математика

(113) Прикладна математика

Освітньо-професійна

Прикладна математика

Іноземна мова 

Прикладна математика

(126) Інформаційні системи та технології

Освітньо-професійна

 Інформаційні системи та технології

Іноземна мова 

Інформаційні системи та технології

(123) Комп’ютерна інженерія

Освітньо-професійна

 Комп’ютерна інженерія

Іноземна мова 

Ком'ютерна інженерія

(053) Психологія

Освітньо-професійна

 Психологія

Іноземна мова 

Психологія

 

         

Освітній рівень – МАГІСТР

(термін навчання – 4 роки 10 місяців)

 

226

Фармація. промислова фармація

                            

 


Освітній рівень – ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

http://onu.edu.ua/uk/exam-postgraduate 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ

(032) Історія та археологія

Освітньо-наукова

Історія та археологія

 Іноземна мова

 Спеціальність

(033) Філософія

Освітньо-наукова
Філософія

 Іноземна мова

 Спеціальність


(035) Філологія

Освітньо-наукова
Філологія

 Іноземна мова

 Спеціальність


(051) Економіка

Освітньо-наукова
Економіка

 Іноземна мова

 Спеціальність


(052) Політологія

Освітньо-наукова
Політологія

 Іноземна мова

 Спеціальність


(053) Психологія

Освітньо-наукова
Психологія

 Іноземна мова

 Спеціальність


(073) Менеджмент

Освітньо-наукова

Менеджмент

 Іноземна мова

 Спеціальність


(081) Право

Освітньо-наукова
Право

Іноземна мова

 Спеціальність

(091) Біологія

Освітньо-наукова
Біологія

Іноземна мова

 Спеціальність

(102) Хімія

Освітньо-наукова
Хімія

Іноземна мова

 Спеціальність

(103) Науки про Землю

Освітньо-наукова
Науки про Землю

Іноземна мова

 Спеціальність

(104) Фізика та астрономія

Освітньо-наукова
Фізика та астрономія

Іноземна мова

 Спеціальність

(106) Географія

Освітньо-наукова
Географія

Іноземна мова

 Спеціальність

(111) Математика

Освітньо-наукова
Математика

Іноземна мова

 Спеціальність

(113) Прикладна математика

Освітньо-наукова
Обчислювальна математика, методи математичної фізики, варіаційне числення і теорія оптимального керування та механіка

 Іноземна мова

 Спеціальність

(122) Комп'ютерні науки

Освітньо-наукова
Комп'ютерні науки

 Іноземна мова

 Спеціальність

(162) Біотехнології та біоінженерія

Освітньо-наукова
Біотехнології та біоінженерія

 Іноземна мова

 Спеціальність

(292) Міжнародні економічні відносини

Освітньо-наукова
Міжнародні економічні відносини

 Іноземна мова

 Спеціальність

 

 

 

 

Developed by Julia Kolmogorova