Програми іспитів

 

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ АБІТУРІЕНТІВ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА (МАГІСТРА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ)

освітній рівень – БАКАЛАВР

 

Спеціальність

Вступні екзамени

035.01

Українська мова та література

Українська мова

 Іноземна мова

Математика

014.06 

Середня освіта (Хімія)

 Українська мова

 Іноземна мова

Математика

035.034

Слов’янські мови та літератури (переклад включно) перша- російська

Українська мова

 Іноземна мова

Математика

035.041 

Германські мови та літератури (переклад включно) перша –англійська

Українська мова

 Іноземна мова

Математика

035.043

Германські мови та літератури (переклад включно),

перша - німецька

Українська мова

 Іноземна мова

Математика

 035.051

Романські мови та літератури (переклад включно),

перша - іспанська

Українська мова

 Іноземна мова

Математика

 035.055

Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька

Українська мова

 Іноземна мова

Математика

051

Економіка

Українська мова

 Іноземна мова

Математика

052

Політологія

Українська мова

 Іноземна мова

Математика

053

Психологія

Українська мова

 Іноземна мова

Математика

054

Соціологія

 

Українська мова

 Іноземна мова

Математика

061

Журналістика

Українська мова

 Іноземна мова

Математика

071

Облік та оподаткування

Українська мова

 Іноземна мова

 Математика

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Українська мова

 Іноземна мова

Математика

073

Менеджмент

Українська мова

 Іноземна мова

Математика

 081

Право

Українська мова

 Іноземна мова

 Математика

111

Математика 

113

Прикладна математика

Українська мова

 Іноземна мова

Математика

091

Біологія  

Українська мова

 Іноземна мова

 Математика

014.05

Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)

Українська мова

 Іноземна мова

Математика

 102

Хімія

Українська мова

 Іноземна мова

Математика

103

Науки про Землю

Українська мова

 Іноземна мова

Математика

104

Фізика та астрономія

105

Прикладна фізика та наноматеріали

 

Українська мова

 Іноземна мова

Математика

014.08

Середня освіта (Фізика)

Українська мова

 Іноземна мова

Математика

106

Географія

Українська мова

 Іноземна мова

Математика

032

Історія та археологія

Українська мова

 Іноземна мова

Математика

033

Філософія

Українська мова

 Іноземна мова

Математика

 034 

Культурологія

Українська мова

 Іноземна мова

Математика

 122

Комп'ютерні науки

Українська мова

 Іноземна мова

Математика

123

Комп'ютерна інженерія

 

Українська мова

 Іноземна мова

Математика

126

Інформаційні системи та технології

Українська мова

 Іноземна мова

Математика

151

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Українська мова

 Іноземна мова

 Математика

162

Біотехнології та біоінженерія

Українська мова

 Іноземна мова

Математика

206

Садово-паркове господарство

Українська мова

 Іноземна мова

Математика

231

Соціальна робота

Українська мова

 Іноземна мова

Математика

242

Туризм

Українська мова

 Іноземна мова

Математика

291

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Українська мова

Іноземна мова

Математика

292

Міжнародні економічні відносини

Українська мова

 Іноземна мова

Математика

014.07 

Середня освіта (Географія) 

Українська мова

 Іноземна мова

Математика

 

освітній рівень – МАГІСТР

Спеціальність

Вступні екзамени

035.01

Українська мова та література

Іноземна мова 

Українська мова та література

035.034

Слов’янські мови та літератури (переклад включно) перша- російська

Іноземна мова 

Російська мова та література

035.10

Прикладна лінгвістика

Іноземна мова 

Прикладна лінгвістика

035.041 

Германські мови та літератури (переклад включно) перша –англійська

Іноземна мова 

Англійська мова

035.043

Германські мови та літератури (переклад включно),

перша - німецька

Іноземна мова 

Німецька мова

 035.051

Романські мови та літератури (переклад включно),

перша - французська

Іноземна мова 

Французська мова

 

032

Історія та археологія

Іноземна мова 

Історія

033

Філософія

Іноземна мова 

Філософія

034

Культурологія

Іноземна мова 

Культурологія      

292

Міжнародні економічні відносини

Іноземна мова 

МЕВ

291

Міжнародні відносини,сусільні коммунікації та регіональні студії 

Іноземна мова 

Міжнародні відносини

054

Соціологія

Іноземна мова 

Соціологія

052

Політологія

Іноземна мова 

Політологія

102

Хімія

Іноземна мова 

Хімія

 091

Біологія

 

Іноземна мова 

Біологія

091

Мікробіологія та вірусологія

Іноземна мова 

Мікробіологія та вірусологія

162

Біотехнології та біоінженерія

Іноземна мова 

Біотехнології та біоінженерія

103

Науки про Землю

Іноземна мова 

Науки про землю

106

Географія

Іноземна мова 

Географія

105

Прикладна фізика та наноматеріали

Іноземна мова 

Прикладна фізика та наноматеріали

104

Фізика та астрономія

Іноземна мова 

Фізика та астрономія

 073

Менеджмент

Іноземна мова 

Менеджмент

051

Економіка

Іноземна мова 

Економіка

071

Облік та оподаткування

Іноземна мова 

Облік та оподаткування

081

Право

Іноземна мова 

Право

111

Математика

Іноземна мова 

Математика

113

Прикладна математика

Іноземна мова 

Прикладна математика

126

Інформаційні системи та технології

Іноземна мова 

Інформаційні системи та технології

123

Ком'ютерна інженерія

Іноземна мова 

Ком'ютерна інженерія

053

Психологія

Іноземна мова 

Психологія

011

Освітні, педагогогічні науки

Іноземна мова 

Освітні, педагогогічні науки

 

         

освітній рівень – МАГІСТР

(термін навчання – 4 роки 10 місяців)

 

226

Фармація. промислова фармація

                            

 


освітній рівень – ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

http://onu.edu.ua/uk/exam-postgraduate 

 

 

 

 

 

 

Developed by Julia Kolmogorova