Наукова бібліотека ОНУ імені І.І.Мечникова

http://library.onu.edu.ua/

Бібліотека заснована в 1817 р. З 1933 р. бібліотека увійшла в структуру Одеського університету, як один з його підрозділів.

Сьогодні фонд бібліотеки нараховує близько 4 млн. видань. Це унікальне зібрання джерел інформації, що включає в себе: книги, брошури, періодичні видання, видання на електронних носіях. Виняткову цінність має відділ періодики, який складає 60% всього фонду. Завдяки науковості та універсальності своїх фондів наукова бібліотека ОНУ імені І.І.Мечникова сьогодні є одним з найважливіших соціальних інститутів регіону.