Бакалавр - освітній ступінь, який отримують у вищому навчальному закладі в результаті успішного виконання освітньо-професійної програми в обсязі 240 кредитів ЄКТС.

На навчання для здобуття ступеня бакалавр на перший курс до ОНУ приймаються іноземні громадяни, та особи без громадянства, які приїхали до України та мають іноземні документі  про повну середню освіту та додатка до нього переліку отриманих оцінок (балів).

ОНУ імені І.І.Мечникова здійснює обчислення балів/оцінок вступника на основі документів про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування (співбесіда). Мінімально необхідне для вступу значення із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться співбесіда для вступу до ОНУ імені І.І.Мечникова становить 6 балів за 12-бальною шкалою ("задовільно" за національною шкалою).

 

Перелік спеціальностей і вартість навчання

Правила вступу

Термін навчання