Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України оголошує конкурс з відбору на навчання магістрів з півторарічною програмою та стажування аспірантів й науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном.

Напрямки освіти: біологія, фізика, хімія, комп’ютерні технології, міжнародні відносини, міжнародне право.

Вимоги до кандидатів.

Загальні:

 • спеціальність (напрям підготовки) та тематика наукових досліджень повинні відповідати переліку пріоритетних напрямів освіти;
 • володіння на високому рівні англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається проходження навчання.

1. Магістри з півторарічною програмою повинні:

 • мати високі результати навчання;
 • мати високі досягнення у студентській науково-дослідній роботі. 

2. Аспіранти денної форми 2 або 3 року навчання повинні:

 • мати наукові статті, опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, патенти;
 • мати брати участь у зарубіжних, міжнародних та національних наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах. 

3. Науково-педагогічні працівники повинні:

 • працювати у вищому навчальному закладі на постійній основі; 
 • мати науковий ступінь кандидата наук та стаж наукової або науково-педагогічної роботи не менш як три роки ( та не менш як один рік в науковій установі або ВНЗ, що направляє на стажування) 
 • мати наукові статті, опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, патенти;
 • брати участь у зарубіжних, міжнародних та національних наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах.

Кандидати подають наступні документи: 

 • заяву з проханням про направлення на навчання або стажування;
 • витяг з протоколу засідання кафедри вищого навчального закладу з висновком про рекомендацію такої особи на навчання або стажування;
 • довідку про результати навчання або звіт про результати провадження науково-дослідної (науково-технічної) та/або науково-педагогічної діяльності;
 • проект індивідуального плану навчання або стажування

Повний перелік пріоритетних напрямів освіти, перелік закордонних вищих навчальних закладів для стажування, а також зразки документів дивись на сайті: http://www.mon.gov.ua/newstmp/2011/19_05/16_05_11_447.doc 

Документи мають бути подані до 14 червня до Центру наукової та освітянської мобільності ОНУ ім. І.І. Мечникова за адресою: Дворянська, 2 (головний корпус університету), 3 поверх, ауд. 86, 87.

Усі питання можна задати за телефоном: 0930067970 або 7317895